About (Om stiftelsen)

Ebba och Sven Schwartz Stiftelse har enligt sina stadgar haft till ändamål att ”främja vetenskaplig forskning, i första hand sådan med ekologisk inriktning”. Stiftelsen har i första hand stöttat forskning, som utreder det ekologiska samspelet mellan växter, djur och människor och därmed anvisar förutsättningar för att bevara naturens mångfald och möjliggöra en bärkraftig utveckling.

Under perioden 2011-2016 var tre forskare vid Stockholm Resilience Centre och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi finansierade av stiftelsen: Anne-Sophie Crépin, Line Gordon, och Lisen Schultz. Det övergripande syftet med deras forskning var att ta fram kunskap som hjälper människor att ta hänsyn till ekosystemens dynamik i sitt beslutsfattande, så att biosfärens kapacitet att stödja samhällsutvecklingen upprätthålls.

Anne-Sophie Crépin undersökte konsekvenserna av plötsliga förändringar i ekosystem (s.k. regimskiften) för mänsklig välfärd, och analyserade hur policy och förvaltning kan utformas för att hantera sådana plötsliga förändringar. Läs mer om hennes projekt under fliken Ekologi och Välfärd.

Lisen Schultz undersökte hur naturvården kan utformas så att den stärker ekosystemens förmåga att producera varor och tjänster i en föränderlig värld. Hon var särskilt intresserad av adaptiv samförvaltning, som är ett sätt att knyta ihop olika intressegrupper och beslutsfattare i flexibla, kunskapsbaserade samarbeten på landskapsnivå. Läs mer om hennes projekt under fliken Samarbete och Mångfald.

Line Gordon fokuserade på interaktionerna mellan vattenresurser, jordbruk och ekosystemtjänster, framförallt i fattiga och torra delar av världen. Hon var också intresserad av kopplingarna mellan mat, hälsa och hållbarhet. Läs mer om hennes projekt under fliken Mat och Vatten.

Den forskning som stiftelsens bidragit till finns sammanfattad i rapporten schwartz-forskning-2011-2015.

Stiftelsen har nu upplösts och inga ytterligare medel finns att dela ut.

Stiftelsens styrelse bestod av tre ledamöter. Den senaste styrelsen utgjordes av följande personer:

Claes Felländer, ordförande, advokat
Carl-Erik Nyquist, civ. ing., f.d. koncernchef i Vattenfall AB
Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län

Revisor
Auktoriserad revisor Ulf Järlebro, BDO Feinstein Revision AB

Tillsyn
Stiftelsen stod under begränsad tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakt
Claes Felländer, e-post claes.fellander@telia.com

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s