Mat och Vatten

Detta projekt undersöker interaktionerna mellan vattenresurser, jordbruk och ekosystemtjänster, i syfte att möjliggöra en god förvaltning av ekosystemen.

Forskningen sker framförallt på platser där det råder vattenbrist, och där förändringar av markanvändning kan leda till stora effekter på vattenflöden. Många av dessa områden sammanfaller även med områden där stor fattigdom råder och en tyngdpunkt ligger därför på att förstå hur investeringar i ekosystemtjänster kan bidra till matsäkerhet och fattigdomsbekämpning. Line Gordon arbetar med dessa generella frågor i ett antal delprojekt:

1) Ökande grön trend i Sahel

Line Gordon leder en forskargrupp som studerar den trend av ökande vegetation som har setts i Sahelområdet de senaste 15 åren. Forskningen undersöker vad som ligger bakom trenden, om den leder till mer ekosystemtjänster som förbättrar situationer för befolkningen i området, samt om denna trend är tillräcklig för att avhjälpa den ihållande fattigdomen i området. Inom projektet arbetar 2 doktorander (Hanna Sinare och Olivia Puill) och en post doc och projektsamordnare, Elin Enfors, från Stockholms universitet, en doktorand (Issoufou Baggignan) vid Abdou Moumoni University i Niamey, Niger och en doktorand (Maurice Savadogo) vid University of Ouagadougou i Burkina Faso. Ett antal forskare från dessa universitet, samt från Stockholm Environment Institute och INERA i Burkina Faso är även med.

2) Återcirkulering av nederbörd

Line arbetar tillsammans med en forskargrupp i Tyskland och en i Holland på ett projekt som analyserar hur markanvändningsförändringar påverkar nederbörden globalt. En preliminär analys har genomförts och kartlagt de områden som genererar nederbörden till några av världens mest utsatta jordbruksområden, där nederbördsnivåerna är väldigt låga.

Under hösten 2012 antogs två doktorander i projektet, en vid Stockholms universitet (Patrick Keys) och en vid TU Delft (Lan Wang). Nu pågår utveckling av de modeller vi skall jobba med under resten av tiden, samt att syntetisera pågående forskning inom fältet.

3) Ekosystemtjänster och resiliens inom CGIAR’s tvärvetenskapliga program om vatten och mat

CGIAR (http://www.cgiar.org/) arbetar med forskning som är praktiskt tillämpbar i utvecklingsprojekt. Line är med i en arbetsgrupp om ekosystemtjänster och resiliens inom deras nya ”megaprogram” om Vatten, mat och ekosystemtjänster (http://wle.cgiar.org/). Inom gruppen utarbetas ett nytt ramverk för att undersöka vad ett resiliens- och ekosystemtjänstperspektiv innebär för jordbruks- och utvecklingsfrågor. Gruppen utformar även större forskningsprojekt inom området.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s